Výroba z kamene

Nechte se přesvědčit unikátními vlastnostmi materiálu LG HI-MACS®

V rámci rozšíření našich aktivit Vám můžeme nabídnout výrobu speciálních interiérových a exteriérových prvků z kompaktního materiálu LG HI-MACS®. Jsme připravení Vám poskytnout odborné konzultace k technickému řešení Vašich projektů, se zřetelem na maximální využití veškerých specifických, mechanických, funkčních a estetických vlastností tohoto materiálu. Zkonzultujeme s Vámi design navrhovaného řešení s ohledem na výběr vhodného druhu materiálu a jeho barevné aplikace.

VLASTNOSTI MATERIÁLU:

LG HI-MACS® lze navíc velmi snadno udržovat v čistotě - potřísněný povrch snadno umyjete vodou nebo abrazivními prášky.

LG HI-MACS® ideální na výrobu: